VIZIONI DIBRAN ISLAM

VIZIONI DIBRAN ISLAM

ËSHTË NJË FORUM I PËRBËRË NGA DISA TË RINJ DIBRANË TË ENTUZIAZMUAR DHE TË GATSHËM TË KONTRIBOJNË PËR KËTË FE TË BUKUR QË E KEMI, E QUAJTUR ISLAM DHE PËR TË RUAJTUR TRADITËN E PASTËR TË QYTETIT TONË ,DIBRËN.  

Vizioni dibran islam

                   vizion i te rinjve dibran…